Na sprzedaż grunt inwestycyjny 1.5583 ha z MPZP, Nowe Miasto | WGN Poznań

Na sprzedaż grunt inwestycyjny 1.5583 ha z MPZP, Nowe Miasto

Na sprzedaż grunt inwestycyjny 1.5583 ha z MPZP, Nowe Miasto

Na sprzedaż grunt inwestycyjny 1.5583 ha z MPZP, Nowe Miasto

Poznań, województwo wielkopolskie, Polska

Na sprzedaż

3 895 750zł

 • 2F5C8AC4-742B-4435-8AF7-C7D95AA14B4F
 • DJI_0388
 • DJI_0397
 • DJI_0393
 • DJI_0398
 • DJI_0386
 • DJI_0385
 • DJI_0384
 • DJI_0409
 • DJI_0412
 • DJI_0418
 • Print screen z MPZP
 • print screen Google Maps

ID nieruchomości :

 RH-25742-property

Udostępnij

Dodano do ulubionych

Ulubiony

Wydruk

Powierzchnia

15583 m2

Powierzchnia działki

15583 m2

Informacje

Na sprzedaż grunt inwestycyjny 1.5583 ha z MPZP, Nowe Miasto

 

WGN Commercial oferuje na sprzedaż grunt inwestycyjny o powierzchni 1.5583 ha zlokalizowany w Poznaniu przy ulicy Tarnowskiej (Nowe Miasto). Oferowany grunt jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który dla tej lokalizacji przewiduje przeznaczenie pod tereny zabudowy usługowej z wodami powierzchniowymi śródlądowymi.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Powierzchnia gruntu: 1.5583 ha

MPZP – zabudowa usługowa z wodami powierzchniowymi śródlądowymi (na terenie działki znajduje się rów). 

Uzbrojenie w okolicy: woda, prąd, gaz, kanalizacja, linia telefoniczna

Dobra komunikacja:

-droga ekspresowa S11 – 1 km

-autostrada A2 – 1.2 km

-centrum Poznania – 12 km

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z MPZP

Ustala się:

-lokalizację zabudowy zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

-powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 50%,

-powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 30%,

-wysokość budynku usługowego do 16.0 m a w strefie podwyższonej zabudowy, wskazanej na rysunku planu, od 16.0 do 20.0 m,

-dach płaski lub stromy,

-od strony terenów dróg publicznych lokalizację budynków z elewacją z oknami lub powierzchniami przeszklonymi,

-zakaz lokalizacji takich obiektów jak: stacje paliw, stacje obsługi samochodów, warsztaty samochodowe, blacharnie, lakiernie,

-dla nowo wydzielanych działek budowlanych z wyłączeniem działek przeznaczonych pod infrastrukturę techniczną, powierzchnię nie mniejszą niż 2500 m2,

-zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 5 lit. b-k oraz pkt 6 i 7,

– dostęp dla samochodów do przyległych dróg publicznych z wyjątkiem terenu 1KD-Z oraz do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne określone w pkt 2 lit. d, zgodnie z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem pkt 2 lit. i;

Dopuszcza się:

-wycofanie części budynku od obowiązującej linii zabudowy na długości nie większej niż 20% długości elewacji frontowej budynku,

-wysunięcie przed linię zabudowy części budynku, takich jak: wykusze, okapy, gzymsy, ryzality, balkony, schody i pochylnie zewnętrzne, na odległość nie większą niż 1,5 m,

-lokalizację garaży podziemnych,

-lokalizację dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 8,0 m,

-lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynek lub wolno stojących, zgodnie z przepisami odrębnymi,

-w przypadku lokalizacji wolno stojących stacji transformatorowych wydzielenie działek o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2,

-lokalizację nad ciekiem kładek dla pieszych,

-lokalizację zbiorników retencyjnych dla wód opadowych i roztopowych,

-lokalizację jednego zjazdu na teren 2U/WS z terenu 1KD-Z w strefie wyznaczonej na rysunku planu,

-w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej na budynkach, wysokość nie większą niż połowa wysokości budynku,

-w przypadku lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej wolno stojącej, wysokość nie większą niż 20,0 m,

-lokalizację urządzeń budowlanych, dojść, dojazdów i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem § 4 pkt 1 lit. b.

 

UZBROJENIE

Sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, kanalizacyjna oraz telefoniczna w bliskiej okolicy działki.

 

STAN PRAWNY

Pełna własność z wydzieloną Księgą Wieczystą.

 

CENA: zapytanie na adres mailowy: s.tamborski@wgn.pl

W razie wszelkich pytań dotyczących nieruchomości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Grupa WGN Koncern Obrotu Nieruchomościami Poznań, ul. Grunwaldzka 38B/4.

Przy transakcji zakupu zapewniamy obsługę notarialną wraz z weryfikacją prawną stanu nieruchomości oraz dzięki współpracy z 22 Bankami pomagam w negocjowaniu jak najniższej raty oraz uzyskaniu bankowego kredytu na zakup, budowę lub remont.

Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa, mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim Grupa WGN Koncern Obrotu Nieruchomościami Poznań. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.Lokalizacja

Podobne nieruchomości